matematik 2bc genomgångar / filmer

OBS De uppgifter det pratas om i en del filmer hör ej till denna kurs

Kapitel 1 Algebra och linjära modeller
sid 8-10       Snabbgenomgång negativa tal (filmens längd 4:10)              
sid 8-10       Mer om Negativa tal och prioriteringsregler (11:21)
sid 12          Bråk addition och subtraktion av bråk (3:31)
sid 12          Bråk multiplikation och division (2:10)
sid 12          Bråkräkning sammanfattning (11:22)
sid 13-15     Förenklingar (3:54)
sid 16-19     Ekvationer inledning (5:38)
sid 16-19     Ekvationer med och utan nämnare (7:20)
sid 20          Lösa ut variabel (3:43)
sid 21          Koordinatsystemet (6:12)
sid 22-25     Värdetabell (3:06)
sid 28-32     Funktionsbegreppet (5:18)
sid 28-32     Värdemängd, definitionsmängd (6:21)
sid 38-44     Linjära funktioner k-värde  och m-värde
sid 46          Parallella och vinkelräta linjer (3:37)
sid 47-49     Räta linjens ekvation (6:51)
sid 51-53     Linjära modeller tolka k och m (2:16)
sid 54-56     Enpunktsformen (9:07)
sid 57-59     Ekvationssystem grafisk lösning (4:26)
sid 60-61     Ekvatiossystem substitutionsmetoden (3:13)
sid 62-63     Ekvationssystem additionsmetoden (4:04)
sid 64-65     Ekvatiossystem olika antal lösningar (10:43)
sid 68-70     Ekvationssystem problemlösning (4:58)
Sammanfattning av det mesta i kap 1(32:56)
ekvationssystem med tre obekanta hör dock till kap 5

Kapitel 2 Algebra och icke linjära modeller
sid 86-88     Multiplikation av två parenteser (3:53)
sid 90-92     Kvadreringsregeln (7:14)
sid 90-92     Konjugatregeln (4:49)
sid 93-94     Faktorisering (6:50)
sid 96-97     Andragradsekvationer kvadratrotsmetoden
och nollproduktsmetoden (7:50)

sid 96-97     Andragradsekvationer faktorisering (7:02)
sid 98-102   Andragradesekvationer pq-formeln (4:43)
sid 106        Olika typer av tal (9:57)
sid 107-109 Komplexa tal (9:57)
sid 114-116 Andragradsfunktioner begrepp (11:05)
sid 117-120 Andragradsfunktioner nollställe, symmetrilinje,
största/minsta värde (6:23)

sid 122-125 Andragradsfunktioner tillämpningar (11:16)
sid 126-128 Potenser räkneregler (4:38)
sid 129-131 Potensekvationer (4:46)
sid 132-133 Exponentialfunktioner ex växande (9:09)
sid 132-133 Exponentialfunktioner ex avtagande (7:46)
sid 135-139 Logaritmer (14:36)
Sammanfattning av det mesta i kap 2 (1:00:41)
rotekvationer hör dock till kap 5

Kapitel 3 Geometri
sid 167-168 Yttervinkelsatsen (3:13)
sid 170-173 Randvinkelsatsen (4:49)
sid 170-173 Randvinkelsatsen två exempel (5:14)
sid 174-176 Likformighet (7:33)
sid 178-181 Topptriangelsatsen (5:25)
sid 178-181 Transversalsatsen (5:29)
sid 178-181 Topptriangelsatsen och transversalsatsen två ex (5:51)
sid 182-184 Kongruens (6:59)
sid 185-187 Area och volymskala (8:14)
sid 185-187 Area och volymskala två ex (8:12)
sid 190-191 Bevis av kordasatsen (4:43)
sid 192-195 Pythagoras sats bevis och ex (6:38)
sid 196-197 Avståndsformeln bevis och två ex (12:03)
sid 198-199 Mittpunktsformeln teori och exempel (6:55)
Sammanfattning av det mesta i kapitel 3 (22:15)

Kapitel 4 Statistik
sid 215-217 Population, stickprov, urvalsmetoder (5:29)
sid 218-220 Bortfall (8:14)
sid 222-226 Medelvärde, median, typvärde (5:54)
sid 228-232 Kvartiler, lådagram (även på räknare) (11:33)
sid 234-237 Standardavvikelse (8:36)
sid 242-243 Normalfördelning genomgång (4:45)
sid 244-246 Normalfördelning exempel (6:55)
sid 248-257 Korrelation och linjär regression med räknare (14:46)

Kapitel 5 Endast för kurs 2c
sid 272-273 Ekvationssystem med tre obekanta substitution (7:19)
sid 272-273 Ekvationssystem med tre obekanta addition (13:35)
sid 274-276 Rotekvationer (8:04)
sid 277        Ekvationslösning med sustitution (2:12)
sid 277        Ekvationslösning med sustitution (2:35)
sid 278        Logaritmer rep och genomgång (14:36)
sid 278        Logaritmlagarna (2:30)
sid 279        Ex på Exponentialekvationer och logaritmlagar (9:04)


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)